متن خبر

 
برگزاري كارگاه آموزشي روش جستجو در اينترنت

به اطلاع اعضا باشگاه كه در كارگاه آموزشي روش جستجو در اينترنت ثبت نام كرده اند مي رساند كه اين كارگاه روزهاي 20 و 27 آبان ماه برگزار خواهد شد.

حضور افراد ثبت نام كرده در اين كارگاه الزامي مي باشد. براي اطلاعات بيشتر به دفتر باشگاه مراجعه فرمائيد.

     

خروج