متن خبر

 
فراخوان انتخاب اعضاي برتر سال 1393

به اطلاع کلیه اعضای فعال باشگاه می رساند به منظور انتخاب اعضاي برتر باشگاه در سال 93، كليه مدارك و مستندات مربوط به توليدات علمي و فعاليت‌هاي پژوهشي خود را كه به نام باشگاه و در بازه زماني اول مهرماه 1392 تا پايان شهريورماه 1393 ارائه كرده‌اند، به همراه لیست فعالیت ها، حداكثر تا تاريخ 93/07/26 به دفتر باشگاه تحويل نمایند. موارد مهم: 1- رعايت بازه زماني اعلام شده (اول مهرماه 92 تا پايان شهريور ماه 93) بسيار ضروري مي‌باشد. 2- فقط و فقط توليدات علمي و فعاليت‌هاي پژوهشي كه با آدرس دقيق باشگاه ارائه شده‌اند، قابل قبول مي‌باشد. 3- در خصوص توليدات خارجي لازم است تاريخ شمسي بر روي مستندات درج گردد. 4- پذيرش مقالات به هيج عنوان قابل قبول نمي‌باشد و مقالات مي‌بايست چاپ شده باشند.

     

خروج