متن خبر

 
زمان و مکان برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با SPSS مقدماتی

به اطلاع کلیه علاقمندان شرکت در کارگاه آموزشی "آشنایی با SPSS مقدماتی" می رساند، این کارگاه ساعت 8/30 صبح در تاریخ های 93/09/17 و 93/09/24 در محل سایت اینترنتی ساختمان کتابخانه مرکزی برگزار خواهد شد. شرکت در این کارگاه، رایگان می باشد.

     

خروج