متن خبر

 
یازدهمین عضو استعدادهای درخشان و نخبگان باشگاه واحد اهر معرفی شد.

آقای علی نیک کار، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، به عضویت اعضای استعدادهای درخشان و نخبگان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در آمد. ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران (سازه) بوده و از سوابق علمی و پژوهشی ایشان می توان به چاپ 21 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی، چاپ 3 کتاب، همکاری در اجرای 2 طرح پژوهشی و همچنین انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در سال 1393 اشاره کرد.

     

خروج