متن خبر

 
بخشنامه تشویقی مقالات

به اطلاع کلیه اعضای محترم باشگاه می رساند براساس بخشنامه شماره 70/81248 مورخه 93/09/01 سازمان مرکزی، تنها مقالاتی شامل تشویقی می باشند که برگرفته از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی و طرح های پژوهشی مصوب باشند و به مقالاتی که حاصل فعالیت های پژوهشی غیر مصوب یا بدون مجوز دانشگاهی باشند، تسهیلات تعلق نمی گیرد. این بخشنامه در سایت دانشگاه موجود می باشد.

     

خروج