متن خبر

 
اعضای برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر در سال 1393 معرفی شدند

براساس اعلام ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی و بر پایه فعالیت های علمی و پژوهشی یکساله اعضای باشگاه واحد اهر، آقایان اکبر حیدرزاده و هادی علیزاده به عنوان اعضای برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر در سال 1393 انتخاب و معرفی شدند.

     

خروج