متن خبر

 
انتخاب رئیس باشگاه واحد اهر به عنوان رئیس برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سراسر کشور

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر به عنوان رئیس برتر در میان کلیه روسای باشگاه های سراسر کشور انتخاب گردید. در لوح تقدیری که به امضای آقای دکتر کریم زارع، مشاور ریاست عالی دانشگاه و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان رسیده است، ضمن تقدیر از تلاش ها و زحمات آقای دکتر حسن آبسالان، رئیس باشگاه واحد اهر، کسب عنوان رئیس برتر در میان کلیه روسای باشگاه های سراسر کشور به ایشان تبریک گفته شده است.

     

خروج