متن خبر

 
ابلاغ سهمیه بنیاد ملی نخبگان برای معافیت سربازی نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

با توجه به مصوبه جلسه کارگروه مشترک همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اختصاص سهمیه بنیاد ملی نخبگان برای معافیت سربازی نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، به اطلاع می رساند نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی برای آگاهی از شرایط و نحوه ثبت نام می توانند به پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان به آدرس www.soraya.bmn.ir مراجعه کنند.

     

خروج