متن خبر

 
دریافت هدیه نقدی بن کتاب

به اطلاع کلیه اعضای محترم باشگاه که جهت دریافت بن نقدی خرید کتاب از طریق سایت باشگاه درخواست تسهیلات داده بودند، می رساند جهت دریافت هدیه نقدی خرید کتاب با دردست داشتن اصل فاکتور خرید کتاب به دفتر باشگاه مراجعه فرمایند.

     

خروج