متن خبر

 
برگزاری مسابقه کشوری رباتیک خیام

به اطلاع کلیه علاقمندان به علم رباتیک می رساند مسابقه رباتیک خیام، شهریور ماه امسال در واحد نیشابور برگزار خواهد شد. وب سایت مسابقه: www.roboiaun.com

     

خروج