متن خبر

 
مسابقه فرهنگي سراسري باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

اداره فرهنگي و امور فوق برنامه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در ايام ماه مبارك رمضان، دومين مسابقه فرهنگي سراسري باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان را برگزار مي نمايد. علاقمندان تا 94/04/09 مهلت دارند با مراجعه به سایت باشگاه به نشانی www.bpj.ir و دریافت سئوالات، جواب های خود را به دفتر باشگاه ارائه نمایند تا در اختیار ستاد مرکزی باشگاه قرار داده شود. به هريك از برندگان، يك قطعه كارت هديه رمضان به مبلغ پانصد هزار ريال اهدا خواهد گردید.

     

خروج