متن خبر

 
معرفی دانشجویان مستعد برتر به بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری

با عنایت به بخشنامه صادره از طرف معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد ملی نخبگان وابسته به نهاد ریاست جمهوری درنظر دارد جایزه هایی را در قالب تسهیلات مادی به دانشجویان صاحب استعداد برتر در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی ارائه دهد. اعضای محترم باشگاه می توانند درخواست های خود را در این زمینه حداکثر تا 1394/06/10 به دفتر باشگاه ارائه دهند.

     

خروج