متن خبر

 
معرفی اعضای برتر باشگاه واحد اهر در سال 94

براساس بررسی های بعمل آمده از فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر، خانم سمیه سراج محمدی و آقای اکبر حیدرزاده بعنوان اعضای برتر باشگاه در سال 1394 انتخاب و معرفی گردیدند.

     

خروج