متن خبر

 
ارائه مقاله توسط آقای نادر نظامدوست شادباد، در هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی

در هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی که 4-2 شهریور 1395 توسط دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید، آقای نادر نظامدوست شادباد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر، مقاله ای را با عنوان The Antibacterial Effects on Pathogenic Bacteria Methanol Extract of Lemon Grass ارائه نمودند.

     

خروج