متن خبر

 
عقد قرارداد اجرای طرح پژوهشی خانم میترا تقی نژاد وسکه محله

قرارداد اجرای طرح پژوهشی خانم میترا تقی نژاد وسکه محله، از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر و دانشجوی دکتری تخصصی زبان انگلیسی، با عنوان "نگاهي بر گويشي ناشناخته تحت عنوان دينگي" منعقد گردید.

     

خروج