متن خبر

 
جلسه ریاست محترم باشگاه با اعضا و نخبگان باشگاه واحد اهر

جلسه آقای دکتر زارع، رئیس محترم باشگاه با اعضا و نخبگان باشگاه واحد اهر، روز چهارشنبه مورخ 95/08/19 از ساعت 18 الی 20 در محل سالن جلسه دانشکده فنی سابق برگزار خواهد شد. از کلیه اعضای باشگاه دعوت می گردد در این جلسه حضور بهم رسانند.

     

خروج