متن خبر

 
عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر در سال 95 معرفی شد.

عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در سال 95 معرفی شد. براساس اعلام ستاد مرکزی باشگاه و با بررسی های بعمل آمده از فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای باشگاه، آقای مرتضی سلیمانی اقدم بعنوان عضو برتر باشگاه در سال 1395 انتخاب و معرفی گردیدند.

     

خروج