متن خبر

 
دریافت گواهی حضور در کارگاه "جستجو در اینترنت و آشنایی با کتابخانه دیجیتال"

به اطلاع شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی "جستجو در اینترنت و آشنایی با کتابخانه دیجیتال" می رساند جهت دریافت گواهی حضور در کارگاه، به دفتر باشگاه مراجعه نمایند.

     

خروج