متن خبر

 
لزوم استعلام از باشگاه قبل از ثبت نام و شرکت اعضا در همایش ها و کنفرانس های داخل و خارج از کشور

به اطلاع کلیه اعضای محترم باشگاه می رساند براساس بخشنامه صادره، می بایست قبل از ثبت نام و حضور در همایش ها و کنفرانس های داخل و خارج از کشور، از ستاد مرکزی باشگاه مجوز حضور اخذ گردد. لذا قبل از هر اقدامی باید مشخصات کنفرانس را ارائه نمایید تا مجوز مربوطه اخذ گردد. در غیر اینصورت، هیچ امتیاز و هیچ تسهیلاتی شامل عضو نخواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر باشگاه مراجعه فرمایید.

     

خروج