متن خبر

 
اعلام شماره حساب جهت واریز مبالغ هدیه نقدی خرید کتاب

اعضای محترم متقاضی استفاده از تسهیلات هدیه نقدی خرید کتاب در سال 97 که از طریق سایت باشگاه درخواست داده و اصل فاکتور خرید را به دفتر باشگاه ارائه داده اند، جهت واریز مبلغ، شماره حساب سیبای بانک ملی خود را به دفتر باشگاه ارائه نمایند.

     

خروج