متن خبر

 
وب سايت باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر راه اندازی شد.

به همت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر وب سايت باشگاه پژوهشگران جوان اين واحد راه اندازی شد. مهندس مقصود جهانی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر گفت: نظر به سياستهای اطلاع رسانی مطلوب از دانشگاه آزاد اسلامی بويژه باشگاه پژوهشگران جوان و تبيين خدمات اين باشگاه ، اطلاع رسانی مناسب از عملكرد ، ارائه تسهيلات ، نحوه پذيرش ، عضويت استعدادهای درخشان و ساير برنامه هايی كه به نحوی در ارائه خدمات مناسب و بهره مندی اعضاء از امكانات اين باشگاه دخیل است وب سايت باشگاه پژوهشگران جوان به آدرس اينترنتی www.yrc-ahar.ir راه اندازی شد. وی گفت: اين وب سايت مجهز به سيستم اخبار پژوهشی ، پست الكترونيك برای اعضاء ، ارتباط مستقيم با رياست باشگاه پژوهشگران واحد و پيوند سايتهای مرتبط می باشد و طراحی و راه اندازی آن توسط مهندس مهراج شوقی،عضو باشگاه، انجام یافته است. گفتنی است باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر هم اكنون با بيش از 100 نفر عضو يكی از مراكز علمی پژوهشی فعال واحد اهر می باشد كه در جهت حمايت از دانشجويان نخبه ، پژوهشگر و مخترع فعاليت دارد.

     

خروج