متن خبر

 
ارائه مقاله آقاي پرويز ملك زاده از اعضا باشگاه

آقاي پرويز ملك زاده، از اعضاي باشگاه پ‍ژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر مقاله خود را با عنوان Contribution of arbuscular mycorrhizal fungous with tomato plants grown under copper toxicity در كنفرانس The proceeding of the international plant nutrition colloquium XVI كه دردانشگاه Davis كاليفرنيا برگزار شد، ارائه نمودند.

     

خروج