متن خبر

 
كسب مقام سوم جشنواره جوان خوارزمی توسط اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر

سجاد محمودی و ميثم خانكشي زاده از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر با ساخت دستگاه فاصله یاب زاویه ای موفق به كسب مقام سوم جشنواره جوان خوارزمی شدند. بنا به گفته اين مخترعان جوان، هزینه تهیه و ساخت اين وسيله کمتر از یک صدم مشابه خارجی آن است و بوسيله آن می توان اندازه ها و زاویه های مورد نیاز را به سهولت نقشه برداری كرده و به سه روش متفاوت و با دقت بسيار بالائي اندازه گیری نمود. این دستگاه همچنین علاوه بر تعیین اختلاف سطح دو جسم، قابلیت برنامه ریزی برای اندازه گیری مساحت و محیط را نیز دارد.

     

خروج