متن خبر

 
ثبت اختراع بوسيله آقاي فرخ عبداله زاده بينا

دو اختراع آقاي فرخ عبداله زاده بينا از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر در اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيد. "نفوذگر ضد آب كريستالي جهت نفوذ ناپذير كردن بتن" و "نانو آجر فوق سبك پليمري" دو اختراع آقاي عبداله زاده هستند كه در تاريخ 19/10/88 به ثبت رسيده اند. در كارنامه علمي و پژوهشي ايشان كه دانشجوي مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر هستند، مقام دوم و كسب مدال نقره اختراعات بين المللي 2009 كشور آلمان در شهر نورنبرگ و مقام اول و كسب دو ديپلم افتخار بوداپست مجارستان در سال 2009ديده مي شود.

     

خروج