متن خبر

 
كسب فني ترين ربات در مسابقات كشوري توسط يكي از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر

گروه ارسباران با ربات Tractor به سرپرستي آقاي ستار خليلي از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر در مسابقات كشوري رباتهاي جنگجو كه در دانشگاه بيرجند (آموزشكده فني قائن) برگزار شد موفق به كسب مقام اول فني ترين ربات جنگجو گرديد.

     

خروج