متن خبر

 
باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر به عنوان برترين باشگاه فرهنگي انتخاب شد.

بر اساس اعلام رسمي سايت باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي با بررسي هاي به عمل آمده از سوي حوزه معاونت فرهنگي و فوق برنامه باشگاه، آقاي حسن آبسالان رئيس باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر به عنوان رئيس برتر فرهنگي باشگاه ها معرفي شدند. دلايل اين انتخاب، همكاري ايشان با مسئولين و حوزه فرهنگي واحد در برگزاري ويژه برنامه هاي فرهنگي با رويكرد به اعياد و توجه صحيح به امور فرهنگي نخبگان در اين مراسم و ارسال بيشترين پيام فرهنگي به حوزه ستادي باشگاه عنوان شده است.

     

خروج