متن خبر

 
کسب مقام دوم مسابقات قرآن و عترت توسط عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر

در مسابقات قرآن و عترت دانشجویان و اساتید مناطق 2 و 13 دانشگاه آزاد اسلامی، آقای رحیم ایرانفرد عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر موفق به کسب مقام دوم در رشته قرائت گردیدند.

     

خروج