متن خبر

 
برنامه سال 89 از زبان معاون پشتيباني باشگاه پژوهشگران جوان

معاون پشتيباني باشگاه نكات ويژه برنامه هاي سال 1389 باشگاه پژوهشگران جوان را تشريح نمود. آقاي دكتر اسكندري، ضمن تبريك به مناسبت فرارسيدن طليعه بهار و سال نو به كليه محققين و پژوهشگران عزيز ميهن اسلامي، به تشريح نكات برجسته برنامه هاي سال 89 باشگاه پژوهشگران جوان پرداخت. مسؤل هماهنگي و ابلاغ برنامه هاي سال 1389 باشگاه پژوهشگران جوان گفت: باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي در طول عمر پر بركت دوازده ساله خود، توانسته است از ظرفيت هاي علمي موجود در دانشگاه به خوبي استفاده نمايد و با كمك نخبگان و دانشجويان جوان عضو باشگاه، دستاوردهاي درخشان و ستودني را به ارمغان بياورد. وي ادامه داد: بر اساس سياستهاي استراتژيك دانشگاه، برنامه هاي سال 89 باشگاه پژوهشگران جوان در 9 محور: 1- برنامه هاي علمي- آموزشي، 2- برنامه انتشار فصلنامه و نشريه تخصصي خلاقيت، 3- برنامه هاي فناوري و كارآفريني، 4- برنامه هاي فرهنگي و فوق برنامه، 5- برنامه هاي خلاقيت و نوآوري، 6- برنامه هاي نظارت و ارزشيابي، 7- برنامه هاي ويژه استعدادهاي درخشان، 8- برنامه هاي تسهيلاتي براي اعضاء، 9- برنامه هاي روابط عمومي و اطلاع رساني تدارك ديده شده است، كه اين برنامه ها در تاريخ دوازدهم اسفند ماه سال جاري به تأييد رياست محترم هيأت امناي باشگاه رسيده و از فروردين 89 لازم الاجرا گرديده است. اسكندري در ادامه يادآور شد؛ كليه رئوس برنامه ها، محورهاي اصلي و نحوه اجراي آن تدوين و به دو طريق ذيل براي رؤساي محترم باشگاه در سراسر كشور ابلاغ گرديد: 1- به صورت مكتوب و در قالب بخشنامه با شماره 882759 مورخ 22/12/88 . 2- از طريق سامانه هوشمند الكترونيكي باشگاه پژوهشگران جوان كه بي شك يكي از دستاوردهاي بزرگ باشگاه در عرصه خدمات اداري مي باشد. ايشان در خاتمه اضافه نمود؛ اميد است برنامه هاي سال 89 نگاهي ويژه را در عرصه پيشتازي باشگاه پژوهشگران جوان در عرص هاي علمي پژوهشي در سطح كشور به ارمغان بياورد و اين مهم امكان پذير نخواهد شد مگر با تعامل دلسوزان و مديران ارجمند پژوهشي كشور. منبع: سايت باشگاه پژوهشگران جوان (www.bpj.ir)

     

خروج