متن خبر

 
كسب مقام دوم مسابقات ربوكاپ آزاد ايران در بخش ربات نمايش دانشجويي توسط اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر

تيم رباتيك ارسباران دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر به سرپرستي ستار خليلي يكي از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر در پنجمين دوره مسابقات ربوكاپ آزاد ايران كه از 18 تا 20 فروردين 1389 در نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد در بخش ليگ ربات نمايش دانشجويي موفق به كسب مقام دوم گرديد. آقاي جابر صادقي نيك، ديگر عضو اين گروه نيز از اعضاي باشگاه مي باشند.

     

خروج