متن خبر

 
اطلاعيه ثبت نام كتابها و جزوات دانشجوئي

مجموعه اي بي نظير از كتاب ها، جزوه ها، حل المسائل ها، هندبوك ها و نرم افزارهاي رشته هاي مهندسي عمران (بيش از 800 جلد در 6 دي وي دي) ، حسابداري (6 سي دي) ، مهندسي مكانيك (بيش از 1200 جلد در 8 دي وي دي) ، مهندسي شيمي (بيش از 700 جلد در 6 دي وي دي) ، مهندسي برق (بيش از 1000 جلد در 6 دي وي دي) ، زبان انگليسي (مبتدي تا متوسط و پيشرفته در 8 دي وي دي) .

مهلت ثبت نام: تا تاريخ 31/2/89. جهت كسب اطلاعات بيشتر به دفتر باشگاه پژوهشگران جوان مراجعه نمائيد.

     

خروج