متن خبر

 
برگزاری مراسم گرامیداشت روز پژوهش

طبق روال سال های گذشته امسال نیز باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر و انجمن علمی عمران به مناسبت 25 آذر ماه مصادف با روز پژوهش در نظر دارد دومین دوره مسابقات شبیه سازی خرپای پل با ماکارونی و اولین دوره مسابقه قاب محافظ تخم مرغ با ماکارونی را با هدف رشد و پرورش استعداد های دانشجویان و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و ایجاد انگیزه در آنان برای انجام کارهای گروهی برگزار نماید. ثبت نام از تاریخ 3/9/87 . تاریخ برگزاری نمایشگاه و تحویل سازه ها:24/9/87. تاریخ برگزاری مسابقه:25/9/87 . - شرکت تمامی دانشجویان از هر رشته ای در مسابقات آزاد بوده و محدودیت رشته تحصیلی وجود ندارد. - اعضای گروه می توانند حداکثر سه نفر باشند. - هر گروه باید دارای یک سرگروه و یک نام برای گروه باشد. - هزینه ثبت نام برای هر گروه 5000 تومان می باشد. - هر گروه می تواند با بیش از یک سازه در هر یک از سری مسابقات شرکت کند، مشروط بر اینکه برای هر سازه هزینه ثبت نام جداگانه پرداخت شود. - گروه های شرکت کننده موظف حد اکثر تا ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخه 24/9/87 سازه های خود را در محل نمایشگاه به هیئت برگزاری تحویل دهند.

     

خروج