متن خبر

 
برنامه پذيرش، تسهيلات، استعدادهاي درخشان باشگاه پژوهشگران جوان در سال 1389

خانم دكتر جمالي، معاون پذيرش، تسهيلات و استعدادهاي درخشان باشگاه پژوهشگران جوان برنامه هاي حوزه خود را اعلام نمود. به گفته ايشان معاونت پذيرش، تسهيلات و استعدادهاي درخشان در جهت ارتقاي مستمر كيفيت فعاليت هاي باشگاه در سرتاسر ميهن اسلامي با بهره مندي از پيشنهادات و نظرات شعب و دفاتر و هماهنگ با برنامه استراتژيك باشگاه برنامه سال 1389 را با سه سرفصل تدوين نموده كه پس از تأييد شوراي ستادي باشگاه به تصويب هيأت امنا ي محترم باشگاه نيز رسيده است و هم اكنون در حال اجرا مي باشد. قابل ذكر است با راهنمائي هاي رياست محترم باشگاه، جناب آقاي دكتر دلاور در برنامه سال 1389 علاوه بر برنامه ارتقاي كمي و كيفي عضويت و استعداد هاي درخشان و بهبود نحوه ارائه تسهيلات و اعطاي امتيازات به اعضاي باشگاه در خانواده بزرگ باشگاه ، بر برنامه جامع ارزشيابي تأكيد ويژه اي داريم. زيرا به خوبي مي دانيم همانگونه كه در مصوبه يازدهمين اجلاس سراسري رؤساي باشگاهها در تبريز نيز آمده است، ارزشيابي براي تشخيص نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدها، تجزيه و تحليل مشكلات، سنجش توانايي ها، يافتن راه حل هايي براي برون رفت از چالشها، سنجش ميزان دست يابي به اهداف، برنامه ريزي دقيق تر در آينده و سرانجام بهبود مستمر كيفيت در كليه عرصه هاي شناسايي، جذب و حمايت استعداد ها و تقويت خلاقيت و نو آوري نسل جوان ، اين گرانقدرترين سرمايه ملي اجتناب ناپذير و چقدر ضروري است. از اين رو تلاش نموده ايم با استفاده از روش هاي معتبر، ابزارهايي مناسب را فراهم آوريم تا با ياري همكاران عزيز در تمامي باشگاه هاي واحدها، در گردآوري يافته هاي ارزشمند اين طرح سربلند باشيم. بديهي است هرگونه تغيير اصولي و بهبود مؤثر در زمينه هاي عضويت و ارائه تسهيلات مناسب جهت پرورش خلاقيت و نو آوري فرزندان پر استعدادمان بر اساس نتايج بدست آمده در طرح جامع ارزشيابي خواهد بود. اميد است در مسير تعالي باشگاه پژوهشگران جوان شاهد موفقيت هاي هر چه بيشتر اين خانواده بزرگ و صميمي باشيم. (نقل از سايت باشگاه پژوهشگران جوان به نشانيwww.bpj.ir)

     

خروج