متن خبر

 
كسب مقام نايب قهرماني مسابقات رباتيك كشوري توسط تيم باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر

هشتمين دوره مسابقات كشوري رباتيك در دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در رشته مين ياب اتوماتيك با حضور 18 تيم برگزار گرديد كه در آن تيم باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر به سرپرستي و استاد راهنمائي ستار خليلي بعد از تيم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل به مقام دوم دست يافت. فرزاد نقي زاده و جابر صادقي نيك از اعضاي ديگر اين تيم مي باشند. همچنين اين تيم با عضويت ستار خليلي و جابر صادقي نيك در مسابقات رباتيك كشوري در رشته رباتهاي آزاد با ربات سمپاش كه در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار گرديد موفق به كسب مقام چهارم تيمي گرديدند.

     

خروج