متن خبر

 
برگزاري چهاردهمین دوره مسابقات ملی بتن در دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چهاردهمین دوره مسابقات ملی بتن در دو گرایش بتن سبک سازه اي و غیر سازه‌ ای، شهریور و مهر ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار می‌شود. هدف از این مسابقات آشنایی و افزایش تجربیات علمی و فنی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با بتن سبک سازه‌ ای و غیر سازه‌ ای و چگونگی ساخت آن در شرایطی نزدیک به شرایط کارگاهی می‌باشد. این مسابقات در دور مرحله و در طی سه روز برگزار می‌شود. در مرحله اول نمونه هایی که توسط دانشجویان تحت نظارت اساتید راهنما در دانشگاه‌های خود ساخته شده به این دانشگاه ارسال و مورد آزمایش و داوری قرار خواهد گرفت که در این مرحله از بین تمام تیم‌های شرکت‌کننده از سراسر کشور 12 تیم برتر در هر گرایش انتخاب و به مرحله دوم راه خواهند یافت. در مرحله دوم که در روزهای 18 و 19 مهر ماه سال جاری برگزار می‌شود، دانشگاه تجهیزات و مصالح مورد نیاز جهت ساخت بتن را در اختیار تیم‌های منتخب قرار می‌دهد تا تحت نظارت کمیته داوران با استفاده از مصالح موجود نسبت به ساخت نمونه‌های بتن سبک سازه‌ اي و غیر سازه‌ اي با حداقل چگالی و مقاومت مناسب با کمترین هزینه ممکن مطابق با آیین‌نامه مسابقات اقدام کنند.

     

خروج