متن خبر

 
سی امین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی فضای جغرافیایی به چاپ رسید.

سی امین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی فضای جغرافیایی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر به چاپ رسید. این مجله که یکی از مجلات معتبر علمی- پژوهشی در حوزه جغرافیا می باشد، اخیراً علاوه بر کسب رتبه برتر در بین 112 نشریه انتشاری دانشگاه آزاد اسلامی مجوز علمی - پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری را نیز از آن خود کرده است. مجله علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر به صورت فصلنامه به چاپ می رسد و اطلاعات آن از طریق وب سایت فصلنامه به آدرس www.geographic-space.ir قابل دسترسی می باشد.

     

خروج