متن خبر

 
راه اندازي فصلنامه علمي- پژوهشي باشگاه پژوهشگران جوان

به اطلاع پژوهشگران، نخبگان و علاقمندان در حوزه ي خلاقيت و نوآوري مي رساند باشگاه پژوهشگران جوان در سال جاري اقدام به راه اندازي اولين مجله علمي- پژوهشي خود با عنوان "خلاقيت و نوآوري" نموده است. در اين راستا از تمامي عزيزان فعال در حوزه هاي مختلف مرتبط با خلاقيت و نوآوري دعوت مي شود تا مقالات خود را فعلا از طريق ايميل Icfaslname@bpj.ir به معاونت پژوهش و فناوري ستاد مركزي باشگاه پژوهشگران جوان ارسال تا نسبت به انجام مراحل بعدي اعم از بررسي اوليه مقالات، داوري و ... اقدام گردد. جهت آگاهي از محورهاي مقالات و ساختار تهيه آنها مي توانيد به سايت باشگاه به نشاني www.bpj.ir مراجعه نمائيد.

     

خروج