متن خبر

 
دومين جشنواره رباتيك

فرهنگسراي فناوري اطلاعات با همكاري شركت دانش پژوهان جوان، دومين جشنواره كشوري روبا تيك itcup با عنوان روبات ها در شهر را در ليگ هاي مسير ياب (دانش آموزي و دانشجويي)،رالي خياباني، اسكوار و ماز برگزار مي كند. جهت پاسخگويي به سوالات و رفع هر گونه اشكال ‌در زمينه ساخت روبات ،مي توانيد به سايت www.itfs.ir يا www.markazit.ir مراجعه فر ماييد. لازم به ذكر است ، زمان برگزاري جشنواره به تاريخ 27/6/89 لغايت 29/6/89 تغيير يافت. همچنين شركت كنندگان تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت و در طول زمان برگزاري مي توانند از امكانات رفاهي و تفريحي محل برگزاري جشنواره استفاده نمايند.

     

خروج