متن خبر

 
شركت تيم رباتيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر در دومين دوره مسابقات بين‌المللي رباتيك جام دانشگاه اميركبير و دومين دوره مسابقات شناورهاي هوشمند دانشگاه صنعتي شريف.

تيم رباتيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر به سرپرستي آقاي ستار خليلي از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر در مسابقات بين‌المللي رباتيك جام دانشگاه اميركبير(autcup.aut.ac.ir) شركت مي كند. اين تيم در رشته هاي مين ياب خودكار، ليگ رباتهاي نمايشي، رباتهاي جراح، رباتهاي نقاش، رباتهاي ميكرو ماووس و ليگ رباتهاي پرنده در اين مسابقات شركت خواهد كرد. همچنين اين تيم قرار است در دومين دوره مسابقات شناورهاي هوشمند كه بصورت 2 مرحله اي توسط دانشگاه صنعتي شريف(www.asvc.ir) برگزار خواهد شد نيز شركت نمايد.

     

خروج