متن خبر

 
اطلاعيه باشگاه پژوهشگران جوان در مورد انتخاب اعضاي برتر باشگاه

باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر درنظر دارد اعضاي برتر خود را براساس فعاليت هاي پژوهشي، علمي، آموزشي و فرهنگي انتخاب نمايد. لذا از كليه اعضاي محترم دعوت مي شود كليه مدارك مربوط به فعاليت هاي يكساله خود (از مهرماه 1388 تا آخر شهريورماه 1389) را كه بنام دانشگاه و باشگاه انجام داده اند، جهت بررسي حداكثر تا 22 مهرماه به دفتر باشگاه تحويل نمايند.

     

خروج