متن خبر

 
جشنواره بين المللي فارابي

چهارمين جشنواره بين المللي فارابي، ويژه تحقيقات علوم انساني و اسلامي برگزار مي گردد. جهت كسب اطلاعات به آدرس www.farabiaward.ir مراجعه نمائيد.

     

خروج