متن خبر

 
برگزاري كلاسهاي رباتيك مقدماتي و PLC

به اطلاع كليه افراد ثبت نام كننده در دوره هاي رباتيك مقدماتي و PLC مي رساند كلاسهاي مربوطه در روزهاي تعيين شده در كلاس 213 فني تشكيل خواهد شد.

     

خروج