متن خبر

 
اطلاعيه ثبت نام در گروه نجوم

از كليه علاقمندان به علم نجوم دعوت مي شود جهت ثبت نام در گروه نجوم دانشگاه به دفتر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه مراجعه نمايند.

     

خروج