متن خبر

 
اطلاعيه برگزاري مسابقه اسكيس براي دانشجويان گروه معماري

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر با همكاري گروه معماري واحد در نظر دارد مسابقه "اسكيس" بين دانشجويان رشته معماري روز چهارشنبه مورخه 3/9/89 از ساعت 8/30 الي 12 برگزار نمايد. به نفرات برتر جوايز ارزنده اي اهدا خواهد شد. جهت ثبت نام و آگاهي از شرايط مسابقه به نمايندگان گروه معماري خانم ها قنبري و اعلايي و آقايان جامي و آذره مراجعه نماييد. مهلت ثبت نام : تا روز دوشنبه مورخه 1/9/89 شركت براي عموم دانشجويان رشته معماري آزاد است. موضوع اسكيس در روز مسابقه اعلام خواهد شد.

     

خروج