سوالات متداول شما

 

اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان

مزايای عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان

مایل به عضو یت در باشگاه پژوهشگران جوان هستید؟

عضو یت شما به پایان رسیده، مایل به تمدید دوره عضو یت خود هستید؟

کارت عضویت شما داری نقص می باشد؟ درخواست صدور کارت المثنی دارید؟

عضو باشگاه هستید، مایلید از تسهیلات و امتیازات اعضاء باشگاه استفاده نمائید؟

مایل به عضو یت در استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان (ادب)هستید؟

 

 

استفاده از تسهیلات و امتیازات

 

نظر به اينكه ارتقاء سطح فعاليت های پژوهشی و جذب نخبگان از محورهای اساسی و حیاتی دانشگاه می باشد از اين رو دانشجويان عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان با توجه به عضويت دائم و مستمر در باشگاه و ميزان فعاليت در هر سال تحصیلی می توانند از تسهیلات و امتیازات باشگاه درصورت احراز شرایط با تکمیل فرم تقاضای تسهیلات استفاده نمایند.

کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی موظف هستند که درخواست های اعضا باشگاه پژوهشگران متعلق به آن واحد را با رعایت اولویت و بدون نوبت اجرا نمایند.

تسهیلات ارائه شده به اعضا عبارتست از:

الف- پرداخت وام قرض الحسنه شهریه در طول تحصیل

ب- استفاده از انواع وام ها در اشکال (وام کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) در طول تحصیل

ج- استفاده از وام ازدواج به میزان دو میلیون ریال

د- اعطای قرض الحسنه (کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه مسکن و وام ضروری)

تذکر: موارد فوق در صورت فعالیت مستمر اعضا  باشگاه به ایشان تعلق خواهد گرفت.

تشویق مقالات علمی

گسترش کمی و کیفی مقالات علمی، یکی از اهداف مهم باشگاه پژوهشگران جوان است.به همين منظور آيين نامه ای برای تشويق مقالات در مجلات علمی باشگاه پژوهشگران جوان تنظيم شده است كه واحدهای دانشگاهی می توانند براساس مفاد اين آيين نامه نسبت به تشويق مقالات علمی اقدام نمايند.

(آئین نامه ارائه تسهیلات و امتیازات)

م

(فرم درخواست تسهیلات)